(1)
Carlson, B. Signe Och Iris - Svenska socialingenj├Ârer. SVT 2016, 11.