(1)
Eriksson, B. G. Osäkerhetens återkomst. Att åldras I risksamhället. SVT 2016, 11.