(1)
Melin Emilsson, U. Gruppboende för Dementa - En Omsorgsform Eller Ett Begrepp I försvinnande?. SVT 2016, 11.