(1)
Evertsson, L.; Johansson, S. Epilog. SVT 2016, 11.