(1)
Hjort, T. Forskning Om Konsumtionsvillkor för hushåll Med Knapp Ekonomi – Ett Svagt Utvecklat fält. SVT 2016, 12.