(1)
Johansson, S. Socialtjänstens Organisation Som Forskningsobjekt. SVT 2016, 12.