(1)
Wiklund, S. Social barnavård I Nya Former. Om Marknadsorientering Inom barnavårdsarbetet. SVT 2016, 12.