(1)
Dellgran, P.; Höjer, S. Rörelser I Tiden. Professionalisering Och Privatisering I Socialt Arbete. SVT 2016, 12.