(1)
Bragesjö, F.; Hallberg, M. Vetenskaplig Kunskap Som Problem för Beslutsfattare Och Praktiker? Exemplet mässlingsvaccination. SVT 2016, 13.