(1)
Ahnlund, P.; Johansson, S. OmvÄrdnadsutbildning Som mÄl Eller Medel? Om Legitimitetsproblem Och Kunskapssyn. SVT 2016, 13.