(1)
Billquist, L.; Johnsson, L. Sociala Akter Som Empiri. Om möjligheter Och svårigheter Med Att använda Socialarbetares Dokumentation I Forskningssyfte. SVT 2016, 14.