(1)
Bergmark, Åke; Minas, R. Decentraliserad välfärd Eller Medborgerliga rättigheter? Om omfördelning Av Makt Och Ansvar Mellan Stat Och Kommun. SVT 2016, 14.