(1)
Forkby, T.; Höjer, S. Ritual Eller Strategi – Upphandlingar Och Ramavtal Inom Den Sociala ungdomsvården. SVT 2016, 15.