(1)
Andersson, G. Barndomens Placeringar Och Ungas Tillbakablick. SVT 2016, 15.