(1)
Agerström, J.; Carlsson, R.; Ekehammar, B.; Rooth, D.-O. Svenska Arbetsgivares Implicita Stereotyper Av Arabiska Muslimer Och överviktiga. SVT 2016, 15.