(1)
Hedin, U.-C.; MÃ¥nsson, S.-A. Repressalier Mot Kritiker I Offentliga Organisationer. SVT 2016, 15.