(1)
Vist, G. Rasisme Og Diskriminering: Komplekse Begrep Med Mange Innhold. SVT 2016, 15.