(1)
Carlsson, N. En »dålig« Flicka. Könskonstruktioner I berättelser Om Sexuella övergrepp. SVT 2016, 15.