(1)
Eriksson, L.; Dahlstedt, M. Debatt: Incitament, Piska Eller Morot? Debattreplik: Framåt – bakåt – varåt?. SVT 2016, 16.