(1)
Hamberg, E. M. Religiƶsa Marknadsstrukturer, religiƶs Pluralism Och Sekulariseringsprocesser. SVT 2016, 16.