(1)
Sallnäs, M.; Wiklund, S.; Lagerlöf, H. Social barnavård Ur Ett välfärdsperspektiv. Ekonomiska Och Materiella Resurser, Psykisk hälsa Och tillgång till Socialt stöd för Ungdomar I Familjehem Och Vid Institutioner. SVT 2016, 17.