(1)
Topor, A. Medikaliseringen Av Det Psykosociala fältet. Om En kunskapssammanställning från Socialstyrelsen, IMS. SVT 2016, 17.