(1)
Sallnäs, M.; Wiklund, S.; Lagerlöf, H. Samhällsvårdade Barn, Gate-Keeping Och Forskning. SVT 2016, 17, 116-133.