(1)
Andersson, K. Valfrihet Och mångfald – Ett Dilemma för hemtjänsten. SVT 2016, 17.