(1)
Dellgran, P.; Höjer, S. Nya Trender Och Gamla mönster. Doktorsavhandlingarna I Socialt Arbete 1980-2009. SVT 2016, 18.