(1)
Jeppsson Grassman, E.; Holme, L.; Taghizadeh Larsson, A.; Whitaker, A. Ett långt Liv Med särskilda förtecken: Livslopp Och åldrande Hos människor Med funktionsnedsättningar. SVT 2016, 18.