(1)
Dunér, A.; Olin, E. En Begynnande Professionalisering? Om gränsarbete Och Kompetenskrav Inom Funktionshinderverksamhet Och äldreomsorg. SVT 2016, 18.