(1)
Lundström, T.; Shanks, E. Hård Yta Men Mjukt innanmäte. Om Hur Chefer Inom Den Sociala barnavården översätter Evidensbaserat Socialt Arbete till Lokal Praktik. SVT 2016, 20.