(1)
Johansson, M.; Bergman, A.-S. Mirakel Inom äldreomsorgen? – idén Om En Salutogen äldreomsorg Och Dess omsättning I Praktiken. SVT 2016, 21.