(1)
Enbom, J.; Sjöström, S.; Öhman, A. Institutionella Villkor för Mediehantering – En jämförande kartläggning Mellan socialtjänst, Skola Och Polis. SVT 2016, 21.