(1)
Jönson, H. Nya Avhandlingar: Hjälp Att Bevara Eller förändra? Åldersrelaterade Diskurser Om Omsorg, stöd Och Service. SVT 2016, 21.