(1)
Ryrstedt, E. Får Jag Inte bestämma något själv? En Studie Av kvarstående beslutanderätt Hos Dementa äldre. SVT 2016, 21.