(1)
Hedlund, D. Vardagens Kontraktualisering Om Individuella genomförandeplaner I äldreomsorgen. SVT 2016, 21.