(1)
Harnett, T.; Jönson, H. Sill Och Potatis till Den Ena Och Entrecote till Den Andra? Individanpassning Och likvärdighet På särskilda Boenden för äldre. SVT 2016, 21.