(1)
Dellgran, P.; Höjer, S. Varfo?r Forskarutbildning? Motiv, Aspirationer Och Drivkrafter Bland Disputerade sjuksko?terskor, la?Rare Och Socionomer. SVT 2018, 24.