(1)
Lundberg, S. Akademiskt Och Professionellt Skrivande Inom Socionomutbildningen. SVT 2018, 24.