(1)
Skillmark, M. Riskbedömningens Logiker I Arbetet Med mäns våld Mot Kvinnor. SVT 2018, 24.