(1)
Falkenström, H.; Hjärpe, T. Dokumentation Och känslor: Socialsekreterares Pappers- Och känsloarbete. SVT 2018, 24.