(1)
Gunnarsson, E.; Karlsson, L.-B. ”Vi möter De ofrivilliga” – Socialsekreterare Om äldre Personer Med Missbruksproblem. SVT 2019, 25, 141–157.