(1)
Ulmestig, R.; Panican, A. Socialt Medborgarskap Och möjligheten till Ett självständigt Liv – Ekonomiskt bistånd för Kvinnor Som Har lämnat En våldsam Partner. SVT 2016, 22.