[1]
Brauer, J. 2024. Ny bok: Salmonsson, Göran & Spross, Linn (2021): Försörjningens förändrade former: lönearbete och fattigvård under 1800-talet. Lund: Arkiv förlag. Socialvetenskaplig tidskrift. 30, 3 (jan. 2024), 785–788. DOI:https://doi.org/10.3384/SVT.2023.30.3.5021.