[1]
Sundbäck, L. 2024. Ny avhandling: Om interna gränser för hemlösa EU-migranter och den norska välfärdsstaten. : Turid Misje (2023) Social work(ers) and homeless EU migrants: welfare bordering in Norway. Diss. VID Specialized University. Socialvetenskaplig tidskrift. 30, 3 (jan. 2024), 779–784. DOI:https://doi.org/10.3384/SVT.2023.30.3.4948.