[1]
Dunér, A. 2023. Ny avhandling: Rebecka Strandell (2022): Omsorgsarbete i hemtjänsten: förändringar, utmaningar och möjligheter. Diss. Stockholms universitet. Socialvetenskaplig tidskrift. 30, 1 (maj 2023), 499–502. DOI:https://doi.org/10.3384/SVT.2023.30.1.4759.