[1]
Thorson, J. 2023. Försörjningsstöd är inte förtidspension. Socialvetenskaplig tidskrift. 30, 2 (okt. 2023), 661–666. DOI:https://doi.org/10.3384/SVT.2023.30.2.4715.