[1]
Larsson, A.-C. och Mahrs Träff, A. 2023. Forskningscirklar med hemtjänstmottagare och personal: - en metod för att öka förståelsen för vad kvalitet i hemtjänst innebär. Socialvetenskaplig tidskrift. 29, 3-4 (mar. 2023), 345–361. DOI:https://doi.org/10.3384/SVT.2022.29.3-4.4681.