[1]
Bromark, K., Spånberger Weitz, Y., Erlandsson, S. och Schön, U.-K. 2023. Samskapande processer: - om makt, ansvar och epistemisk rättvisa i deltagande forskning. Socialvetenskaplig tidskrift. 29, 3-4 (mar. 2023), 325–344. DOI:https://doi.org/10.3384/SVT.2022.29.3-4.4680.