[1]
Hultman, L., Sandman, F., Nelson, J., Åkerlund, M., von Koch, L. och Tistad, M. 2023. "Som erfarenhetsforskare, då är man med och bestämmer i forskningsprojektet": - en autoetnografisk studie om en gemensam forskningsprocess. Socialvetenskaplig tidskrift. 29, 3-4 (mar. 2023), 305–324. DOI:https://doi.org/10.3384/SVT.2022.29.3-4.4673.