[1]
Gruber, S.,  Gustafsson, K. och Sköld, J. 2023. Förord: Deltagande forskning i socialt arbete. Socialvetenskaplig tidskrift. 29, 3-4 (mar. 2023), 259–268. DOI:https://doi.org/10.3384/SVT.2022.29.3-4.4669.