[1]
Osvaldsson Cromdal, K. 2023. Välkomna till ett nytt nummer av Socialvetenskaplig tidskrift!. Socialvetenskaplig tidskrift. 29, 2 (jan. 2023), 129. DOI:https://doi.org/10.3384/SVT.2022.29.2.4621.