[1]
Alakoski, S. 2023. Professorsinstallation 2021. Socialvetenskaplig tidskrift. 29, 2 (jan. 2023), 235–254. DOI:https://doi.org/10.3384/SVT.2022.29.2.4615.